نواختن زنگ انقلاب دبستان باغ الفبا

نواختن زنگ انقلاب دبستان باغ الفبا منطقه ی:بندر امام خمینی ره استان:خوزستان مدیر دبستان: ااعظم پاریابی معاون پرورشی: فرحناز میرزائی

نواختن زنگ انقلاب