مراسم نماز جمعه ۱۳بهمن ۱۴۰۲

#نماز_جمعه #مهد_آدینه حضور دانش آموزان و نوآموزان دبستان باغ الفبا در مراسم نماز جمعه ۱۳بهمن  1402

منطقه ی :بندر امام خمینی ره استان خوزستان مدیر دبستان:اعظم پاریابی معاونت پرورشی:فرحناز میرزائی