اجرای حرکات نمایشی

اجرای حرکات نمایشی  ورزشی  و دور افتخارات به مناسبت دهه  فجر

 

دبستان باغ الفبا