هفته تربیت بدنی 1401


هفته تربیت بدنی 1401

روز تربیت بدنی و ورزش در ایران و تقویم شمسی برابر با ۲۶ مهر ماه است. هر ساله متناسب با روزشمار هفته تربیت بدنی، مراسم‌ها و برنامه‌های مختلفی در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود.