#ولادت_حضرت_علی_ع_ #روز_پدر

  دبستان باغ الفبا منطقه ی بندر امام خمینی ره استان خوزستان مدیر دبستان :اعظم پاریابی معاونت پرورشی: فرحناز میرزائی