#نماز_جمعه #مهد_آدینه ۱۳بهمن ۱۴۰۲

حضور دانش آموزان و نوآموزان دبستان باغ الفبا در مراسم نماز جمعه ۱۳بهمن ۱۴۰۲ منطقه ی :بندر امام خمینی ره استان خوزستان مدیر دبستان:اعظم پاریابی معاونت پرورشی:فرحناز میرزائی