#راهیان_پیشرفت #اردوی_امید_و_نشاط

#راهیان_پیشرفت #اردوی_امید_و_نشاط #بمناسبت_دهه_ی_فجر دبستان باغ الفبا منطقه ی بندر امام خمینی ره استان خوزستان مدیر دبستان:اعظم پاریابی معاون پرورشی: فرحناز میرزائی

گزارش تصویری